Meaning of sabitan ng medalya

sabitan ng medalya

Tagalog

(sinasabitan, sinabitan, sasabitan (ng medalya)) v., inf. decorate with a medal