Meaning of sakit sa puso

sakit sa puso

Tagalog

sakit-sa puso comp. heart disease