Meaning of sakristiya

sakristiya

Tagalog

n. sacristy; vestry