Meaning of tagaganap

tagaganap

Tagalog

tagaganap n. executor; doer