Meaning of tagapagbalat ng aklat

tagapagbalat ng aklat

Tagalog

tagapagbalat ng aklat comp. bookbinder [n]