Meaning of tungkol sa paglalayag

tungkol sa paglalayag

Tagalog

tungkol sa paglalayag comp. maritime; having to do with shipping