Meaning of ugma

ugma

Tagalog

ugma n. juncture; fitting; connectionugma

Tagalog

ugma n. harmony; harmonious relations


ugma

Tagalog

ugma adj. fit; proper; suitable for


ugma

Tagalog

ugma adj. well-adjusted; joined