Meaning of walang-damdamin

walang-damdamin

Tagalog

walang-damdamin adj. cold-blooded; lacking in feeling