Meaning of walang-inaayawan

walang-inaayawan

Tagalog

walang-inaayawan adj. omnivorous; taking in everything