Meaning of walang-kakasa-kasangkapan

walang-kakasa-kasangkapan

Tagalog

walang-kakasa-kasangkapan adj. unadorned; without furnishing or ornament