Meaning of walang-kapintasan

walang-kapintasan

Tagalog

walang-kapintasan adj. perfect; faultless; flawless