Meaning of walang-kasaysayang tao

walang-kasaysayang tao

Tagalog

walang-kasaysayang tao comp. tramp; vagabond; rascal