Meaning of walang-pag-iimbot

walang-pag-iimbot

Tagalog

walang-pag-iimbot adj. disinterested; free from selfish motives