Meaning of walang-paggalang

walang-paggalang

Tagalog

walang-paggalang adj. discourteous; impolite; flippant; disrespectful; ribald