Meaning of walang-pakundangan

walang-pakundangan

Tagalog

walang-pakundangan adj. 1. irreverent; disrespectful; 2. saucy; rude; 3. unmitigated