Meaning of walang-patumangga

walang-patumangga

Tagalog

walang-patumangga adj., adv. 1. without any consideration; 2. foolhardy