Tagalog Dictionary

sa gawing kanan
gawing comp. towards the right
sa gayon
sa gayon comp. thereby; in that way; whereupon
sa gitna ng
sa gitna ng comp. amid; among; amidst [prep.]
sa harap
sa harap comp. in front of; before; in presence of
sa harapan
sa harapan comp. in front of; before; in presence of
sa himpapawid
sa himpapawid comp. aerial; in the air
sa hinaharap
sa hinaharap comp. hereafter; in future
sa hustong-hustong oras
hustong-hustong comp. in the nick of time; just at the right moment
sa iba mang dako
iba comp. elsewhere; somewhere else
sa iba't ibang lugal
sa iba't ibang lugal comp. in different places; extensive; here and there
sa ibaba
sa ibaba comp. below; downstairs; beneath [prep.]
sa ibabaw
comp. over; above; higher than; upon; superficially; thereon
sa ibabaw ng lahat
lahat comp. above all
sa ibang bansa
ibang bansa comp. overseas; abroad
sa ibang dako
ibang comp. elsewhere; somewhere else [adv.]
sa ibang lupain
ibang lupain comp. overseas; abroad [adv.]
sa ibang panahon
ibang panahon comp. then; at another time
sa ibang paraan
ibang paraan comp. in other ways; otherwise
sa ibang salita
ibang salita comp. in other words
sa ilalim
comp. at the bottom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z