List of Tagalog words starting with the letter I - Page 50

indikasyon

Tagalog

indikasyon n. indicationIndio

Tagalog

n. name given to Filipinos by Spanish colonizers


indiperensya

Tagalog

n. indifference


indiperente

Tagalog

adj. indifferent


indise

Tagalog

indise n. index


indisente

Tagalog

adj. indecent


Indiyan

Tagalog

n. Indian


Indiyum

Tagalog

n. Indium (In) (chemistry)


Indones

Tagalog

Indones n. Indonesian


Indonesa

Tagalog

Indonesa n. Indonesian


Indonesia

Tagalog

Indonesia n. Indonesia


Indonesya

Tagalog

n. Indonesia


indorso

Tagalog

n. endorsement


indoso

Tagalog

n. endorsement


indulhensiya

Tagalog

indulhensiya n. indulgence (also religious meaning)


indulhensya

Tagalog

n. indulgence (also religious meaning)


indulhente

Tagalog

adj. indulgent


indulto

Tagalog

n. pardon; amnesty


industriya

Tagalog

industriya n. 1. industry; 2. diligence


industriyal

Tagalog

industriyal adj. industrial


46 47 48 49 50 51 52 53 54


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z