List of Tagalog words starting with the letter M - Page 408

mawalan; laman (nawawalan, nawalan, mawawalan (ng laman)) v., inf. become emptymawalan ng loob

Tagalog

mawalan ng loob (nawawalan, nawalan, mawawalan (ng loob)) v., inf. lose one's nerve; be discouraged


mawalan (nawawalan, nawalan, mawawalan (ng pag-asa)) v., inf. dishearten; demoralize


mawalan ng pasyensiya (nawawalan, nawalan, mawawalan (ng pasyensiya)) v., inf. lose patience; become impatient


mawalan ng ulirat (nawawalan, nawalan, mawawalan (ng ulirat)) v., inf. lose consciousness


mawalang-halaga

Tagalog

mawalang-halaga (nawawalang-halaga, nawalang-halaga, mawawalang-halaga) v., inf. be scorned; disesteem


mawalang-tiwala

Tagalog

mawalang-tiwala (nawawalang-tiwala, nawalang-tiwala, mawawalang-tiwala) v., inf. distrust; have no trust in


mawalat

Tagalog

(nawawalat, nawalat, mawawalat) v., inf. be destroyed; be demolished


mawalay

Tagalog

mawalay (nawawalay, nawalay, mawawalay) v., inf. 1. be separated from; wean; 2. be weaned (baby from its mother's breast)


mawaldas

Tagalog

mawaldas (nawawaldas, nawaldas, mawawaldas) v., inf. 1. be able to destroy completely; 2. be completely destroyed


mawaldas

Tagalog

mawaldas (nawawaldas, nawaldas, mawawaldas) v., inf. 1. be able to embezzle; 2. be embezzled


mawangis

Tagalog

mawangis (nawawangis, nawangis, mawawangis) v., inf. take after; be like; resemble


mawari

Tagalog

mawari (nawawari, nawari, mawawari) v., inf. discern; perceive; distinguish


mawasak

Tagalog

mawasak (nawawasak, nawasak, mawawasak) v., inf. 1. be dashed or ruined; 2. be smashed; 3. be wiped out


mawasto

Tagalog

mawasto (nawawasto, nawasto, mawawasto) v., inf. be corrected


mawatasan

Tagalog

mawatasan (nawawatasan, nawatasan, mawawatasan) v., inf. be understood; be able to comprehend


mawili

Tagalog

mawili (nawiwili, nawili, mawiwili) v., inf. take a pleasant interest in; like


mawo

Tagalog

mawo n., bot. pollen


may

Tagalog

gram. there is; there are; has; have [quasi verb]


may asawa

Tagalog

adj. married; conjugal


404 405 406 407 408 409 410 411 412


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z