List of Tagalog words starting with the letter W - Page 3

wala sa ugali

Tagalog

wala sa ugali comp. foreign to one's nature


walain

Tagalog

walain (niwawala, niwala, wawalain) v., inf. consider something of no value


walain

Tagalog

walain adj. easily lost


walaing-halaga

Tagalog

walaing-halaga (niwawalang-halaga, niwalang-halaga, wawalaing-halaga) v., inf. pay too little attention to; invalidate; make valueless


walang

Tagalog

walang mga kasangkapan comp. unfurnished; without furniturewalang hugis

Tagalog

adj. amorphous


walang laman

Tagalog

laman comp. vacuum


walang; pasiya comp. irresolute; not firm in purpose or decision


walang sinuman

Tagalog

walang sinuman comp. none; nobody; no one


walang-abiso

Tagalog

walang-abiso adv. without notice


walang-abog

Tagalog

walang-abog adv. suddenly; without previous notice


walang-adorno

Tagalog

walang-adorno adj. without decoration


walang-alinlangan adj. decided; definite; unquestionable


walang-alinlangan adv. without question; decidedly; distinctly


walang-anak

Tagalog

walang-anak adj. childless


walang-anu-ano

Tagalog

walang-anu-ano adv. all of a sudden


walang-anuman

Tagalog

walang-anuman adj. 1. unimportant; nothing; 2. unmindful


Walang-anuman

Tagalog

Walang-anuman! intrj. Don't mention it! It's all right!


walang-armas

Tagalog

walang-armas adj. unarmed


walang-armonia

Tagalog

walang-armonia adj. discordant; not in harmony


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z