List of Tagalog words starting with the letter W - Page 5

walang-delikadesa adj. lacking in delicacy; indiscriminate


walang-dila

Tagalog

walang-dila adj. not c [fig.]


walang-diwa

Tagalog

walang-diwa adj. senseless; foolish; unconscious


walang-Diyos

Tagalog

walang-Diyos adj. godless; not believing in God


walang-duda

Tagalog

walang-duda adv. without doubt; doubtlesswalang-gaano

Tagalog

walang-gaano adj. rare; thin; not dense


walang-gaanong-kabuluhan adj. insignificant


walang-gaanong-saysay adj. ineffective; of little use


walang-gagawin

Tagalog

walang-gagawin adj. unoccupied; idle


walang-galang

Tagalog

walang-galang adj. 1. discourteous; impolite; 2. flippant; disrespectful; 3. ribald


walang-galaw

Tagalog

walang-galaw adj. motionless


walang-gamlay

Tagalog

walang-gamlay adj. powerless to move


walang-gana

Tagalog

walang-gana adj. 1. without enthusiasm; 2. without income


walang-ganang kumain comp. having no appetite


walang-gatas

Tagalog

walang-gatas adj. dry; not giving milk (e.g. a cow)


walang-gatol

Tagalog

walang-gatol adj., adv. without stammer or interruption


walang-gawa

Tagalog

walang-gawa adj. idle; unemployed; leisure


walang-gayak

Tagalog

walang-gayak adj. without decoration


walang-ginagawa

Tagalog

walang-ginagawa adj. idle; unemployed; leisure


walang-gulat

Tagalog

walang-gulat adj. fearless; brave


1 2 3 4 5 6 7 8 9


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z