List of Tagalog words starting with the letter K - Page 140

kawag

Tagalog

kawag n. 1. violent movements of arms and legs; 2. flapping of wingskawag-kawag

Tagalog

kawag-kawag n. fish fry


kawagasan

Tagalog

kawagasan n. 1. purity; 2. perfection; 3. faithfulness; sincerity


kawakas-wakasan

Tagalog

kawakas-wakasan n. the ultimate end; the very end


kawakasan

Tagalog

kawakasan n. end; coming to an end


kawal

Tagalog

n. 1. soldier; warrior; 2. troops; 3. follower; diciple


kawalan

Tagalog

kawalan n. 1. want; 2. disadvantage; 3. lack; 4. absence; 5. loss; 6. nothingness


kawalan ng bisa

Tagalog

kawalan ng bisa n. 1. inefficiency; ineffectiveness 2. nullification


kawalan ng gusto comp., n. indisposition; unwillingness


kawalan ng kahulugan comp., n. insignificance; meaninglessness


kawalan ng kapanatagan comp., n. insecurity; unsettled condition


kawalan ng karanasan comp., n. inexperience


kawalan ng kasanayan comp., n. inexperience


kawalan ng katotohanan comp., n. untruth; lack of truth; falsity


kawalan ng lakas comp., n. impotence; lack of power


kawalan ng laman comp., n. emptiness; lack of contents


kawalan comp., n. unconsciousness; insensibility


kawalan ng nalalaman comp., n. lack of knowledge


kawalan ng pakiramdam n., med. anaesthesia; insensibility


kawalan ng pananagutan comp., n. irresponsibility; lack of responsibility


136 137 138 139 140 141 142 143 144


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z