List of Tagalog words starting with the letter K - Page 141

kawalan comp., n. unemploymentkawalan ng tulog comp., n. want of sleep; wakefulness


kawalan ng ulirat comp., n. unconsciousness


kawalang-alam

Tagalog

kawalang-alam n. lack of knowledge


kawalang-asikaso n. inattention


kawalang-awa

Tagalog

kawalang-awa n. heartlessness


kawalang-ayos

Tagalog

kawalang-ayos n. disorder


kawalang-bahala

Tagalog

kawalang-bahala n. disregard; negligence; tepidity


kawalang-bisa

Tagalog

kawalang-bisa n. 1. inefficiency; 2. nullification


kawalang-damdamin n. apathy; lack of feeling; lack of compassion


kawalang-dangal

Tagalog

kawalang-dangal n. indignity; want of respect; insult


kawalang-galang

Tagalog

kawalang-galang n. irreverence; disrespect


kawalang-giliw

Tagalog

kawalang-giliw n. lack of affection


kawalang-ginagawa n. idleness


kawalang-gulat

Tagalog

kawalang-gulat n. courage; boldness


kawalang-habag

Tagalog

kawalang-habag n. ruthlessness; cruelty


kawalang-habas

Tagalog

kawalang-habas n. orgy; something done without control


kawalang-halaga

Tagalog

kawalang-halaga n. nothingness; no value; worthlessness


kawalang-hanggan n. limitlessness; eternity; infinity


kawalang-hiyaan

Tagalog

kawalang-hiyaan n. scene; showing of strong feelings; shamelessness


137 138 139 140 141 142 143 144 145


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z