List of Tagalog words starting with the letter K - Page 142

kawalang-imik

Tagalog

kawalang-imik n. reserve; restraintkawalang-ingat

Tagalog

kawalang-ingat n. rashness; unwise boldness; recklessness; negligence


kawalang-interes n. apathy; indifference; lack of interest


kawalang-isip

Tagalog

kawalang-isip n. thoughtlessness


kawalang-kakayahan n. incapability; inability


kawalang-kaluluwa n. callousness; want of feeling


kawalang-kamatayan n. immortality


kawalang-kasaysayan n. triviality; trivial quality


kawalang-kasiyahan n. displeasure; dissatisfaction


kawalang-katapusan n. eternity


kawalang-katarungan n. injustice


kawalang-kaya

Tagalog

kawalang-kaya n. inefficiency; incompetence; inability


kawalang-kibo

Tagalog

kawalang-kibo n. state of being serious/silent (not moving)


kawalang-lakas

Tagalog

kawalang-lakas n. disability


kawalang-laman

Tagalog

kawalang-laman n. emptiness


kawalang-lihim

Tagalog

kawalang-lihim n. openness; lack of secrecy


kawalang-malasakit n. indifference; lack of interest


kawalang-malay

Tagalog

kawalang-malay n. 1. ignorance; 2. innocence; 3. unconsciousness


kawalang-maliw

Tagalog

kawalang-maliw n. eternity


kawalang-pag-asa n. despair; loss of hope


138 139 140 141 142 143 144 145 146


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z